Kledij aftrekbaar ?

Kosten voor werkkledij blijven aftrekbaar in volgende gevallen

 

  • die opgelegd is door de reglementering op de arbeidsbescherming of die opgelegd is door een collectieve arbeidsovereenkomst
  • die geen andere bestemming kan hebben dan gebruik voor het werk
  • die bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gedragen wordt

 

Evidente voorbeelden van aftrekbare kledijkosten zijn de uniformen van hostessen, portiers, kamerbewaarders en privébewakers, de kleding van artsen en verplegers, de werkschorten van slagers, de toga's van advocaten, koksmutsen, de veiligheidsschoenen van garagisten, enz.

De andere kledijkosten zijn in principe afdtrekbaar, maar maken een belastbaar voordeel van alle aard uit.

Enkel kledij die beantwoordt aan het begrip 'specifieke beroepskledij', is aftrekbaar zonder fiscaal gevolg voor de genieter.